Rummage Sale at Krus na Ligas --Feb 5, 2005

Rummage Sale at Krus na Ligas --Feb 5, 2005

Cathy (preparation for S-day) --Feb 24, 2005

Preparation for S-day --Feb 24, 2005

S-Day --Feb 25, 2004

Taurus and Aries --Feb 25, 2004

Kumusta naman ang pagtulog ni Jenny sa tapat ng Jolibee? S --Feb 25, 2004

Sleeping batchmates --Feb 25, 2004

Eto pa ang mga cute!!! --Feb 25, 2004

Briggs and Jenni

Malor and Stan

Sagittarius, Taurus and Aries

Sleeping Pisces

Stan and Malor

Make your own free website on Tripod.com